Prowadząca do otępienia choroba Alzheimera jest ciężkim schorzeniem neurologicznym, ujawniającym się zwykle między 50 a 65 rokiem życia. Obniża poważnie jakość życia chorego i utrudnia…