Rodzaje chemioterapii – kiedy mają zastosowanie?

W każdym przypadku, kiedy zachodzące w naszym organizmie zmiany mogą wskazywać na rozwijanie się nowotworu, powinniśmy udać się do onkologa, np. z przychodni DenTeam w Częstochowie. Jeśli po wykonanych badaniach okaże się, że chorujemy na nowotwór, lekarz dobierze odpowiednią dla nas terapię onkologiczną. Obecnie podstawową metodą systemowego leczenia raka jest chemioterapia.

Całkowite i trwałe wyleczenie pacjenta z nowotworem, polega na usunięciu wszystkich chorych komórek z organizmu. Jeśli nowotwór jest w niskim stadium zaawansowania i o niskiej złośliwości, to można to osiągnąć poprzez chirurgiczne usunięcie tkanki nowotworowej. W wyższym stadium zaawansowania, zarówno u chorych dorosłych jak i u dzieci, wprowadza się chemioterapię, czyli podawanie leków cytostatycznych. Leki te niszczą chore komórki, blokują ich cykl rozwojowy oraz powodują czynności o podłożu genetycznym, które prowadzą do ich śmierci (apoptoza).

Leki te różnią się od siebie pochodzeniem oraz sposobem działania.

Ze względu na sposób zastosowania można wyróżnić:

  • chemioterapię indukcyjną; ma ona zlikwidować istniejące przerzuty lub ewentualny naciek nowotworu na okoliczne narządy; ma także spowodować zmniejszenie guza, dzięki czemu będzie można podjąć leczenie operacyjne i wyciąć mniej tkanki;
  • chemioterapia uzupełniająca; stosowana po zabiegu chirurgicznym lub w celu likwidacji przerzutów; jeśli po radioterapii lub ingerencji chirurgicznej występuje ryzyko powrotu choroby, to lekarz onkolog poda chemię uzupełniającą; jest to działanie profilaktyczne;
  • chemioterapia jednoczesna (synchroniczna); najczęściej jest prowadzona razem z radioterapią; dzięki podanym lekom zwiększa się wrażliwość niektórych komórek nowotworowych na działanie promieniowania jonizującego;
  • chemioterapia radykalna; to jedyna lub główna metoda leczenia wybranego nowotworu, która ma wysokie prawdopodobieństwo wyleczenia;
  • chemioterapia regionalna; jest stosowana miejscowo, bezpośrednio w miejsce zaatakowane przez nowotwór;
  • chemioterapia paliatywna; stosowana u osób, które nie mają szans na wyleczenie; jej celem jest wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia.

Dodaj komentarz